Testy protilátok proti vírusu SARS-CoV-2

Ponuka testov protilátok

Test protilátok je vhodný na zistenie hladiny protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 po prekonaní ochorenia alebo po zaočkovaní.

Časté otázky o testovaní protilátok

Čo sú protilátky?

Kľúčovou zbraňou, ktorou sa naše telo bráni proti infekcii a sú súčasťou imunitnej odpovede tela, sú látky bielkovinovej povahy tvorené bunkami imunitného systému- protilátky alebo imunoglobulíny (Ig). Tie sú schopné naviazať sa na povrch patogénu (baktériu alebo vírus) a dopomôcť k jeho zničeniu. Protilátky, ktoré pôsobia proti SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sú zvyčajne zistiteľné v prvých niekoľkých týždňoch po infekcii alebo po vakcinácii. Prítomnosť protilátok naznačuje, že osoba bola infikovaná SARS-CoV-2 bez ohľadu na to, či jedinec mal závažné alebo mierne ochorenie alebo žiadne príznaky, alebo že jedinec už podstúpil očkovanie. V našom laboratóriu určujeme hladiny IgA a IgG protilátok.

Aký je rozdiel medzi RT-PCR testom a protilátkovým testom?

Testovania polymerázovou reťazovou reakciou (PCR), detekuje genetický materiál vírusu, a tak dokáže zistiť, či je osoba v súčasnosti infikovaná vírusom SARS-CoV-2. Sérologické testovanie alebo inak povedané test protilátok detekuje protilátky proti vírusu meraním množstva protilátok produkovaných po infekcii alebo vakcinácii, a tým zisťuje, či už osoba bola predtým infikovaná vírusom SARS-CoV-2 alebo či bola proti nemu zaočkovaná. Napriek tomu, že prítomnosť iba IgA protilátok môže naznačovať akútnú fázu ochorenia, sérologické testy by sa nemali používať na diagnostiku akútnej infekcie vírusom SARS-CoV-2, pretože väčšina protilátok sa vytváraja niekoľko týždňov po infekcii.

Aký je rozdiel medzi krátkodobými IgA a dlhodobými IgG protilátkami?

IgA protilátky je zväčša, no nie vždy, možné detekovať už počas prebiehajúcej infekcie. Predstavú typ protilátok, ktoré je majú najvyššie hladiny ku koncu a krátko po infekcii. Postupom času po infekcii alebo po očkovaní začínajú IgA protilátky klesať a súčasne vznikať IgG protilátky. Pozitívny výsledok IgA protilátok v kombinácii s pozitívnym výsledkom IgG protilátok predstavuje vysokú pravdepodobnosť prekonania infekcie SARS-CoV-2. Pri pozitivite iba v triede IgA je vhodné uskutočniť opakovaný odber o 14 – 21 dní, aby sa potvrdil nástup tvorby protilátok IgG a prekonanie infekcie SARS-CoV-2. IgG protilátky sú zodpovedné za dlhodobú ochranu pred infekciou a sú súčasťou imunitnej pamäte.

Môžem sa znovu nakaziť ak mám pozitívny výsledok na IgG protilátky po prekonaní infekcie?

Prebieha veľa štúdií na lepšie pochopenie protilátkovej odpovede po infekcii SARS-CoV-2. Niekoľko doterajších štúdií ukazuje, že u väčšiny ľudí infikovaných SARS-CoV-2 sa vytvárajú protilátky špecifické pre tento vírus. Hladiny týchto protilátok sa však môžu líšiť u tých, ktorí majú závažné ochorenie (vyššie hladiny protilátok), a u tých, ktorí majú miernejšie ochorenie alebo asymptomatickú infekciu (nižšie hladiny protilátok). Prebieha veľa štúdií s cieľom lepšie pochopiť hladiny protilátok, ktoré sú potrebné na ochranu a ako dlho tieto protilátky trvajú. K dnešnému dňu existujú aj prípady re-infekcie, najmä v súvislosti s novými variantami vírusu, preto vám odporúčame výsledok vášho testu konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom.